impotencja


impotencja
ż I, DCMs. \impotencjacji, blm
«niezdolność mężczyzny do stosunku płciowego; niemoc płciowa»
przen. «niezdolność do działania; niemoc, bezsilność»

Impotencja twórcza.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • impotencja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niemożność osiągnięcia przez mężczyznę erekcji, niezdolność do odbycia stosunku seksualnego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Leczenie impotencji. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niemoc — ż VI, DCMs. y, blm 1. «brak sił fizycznych, osłabienie, słabość, bezwład; niedomaganie, choroba» Ogarnęła kogoś niemoc. Trawiła go niemoc. Niemoc w nogach. ∆ med. Niemoc płciowa → impotencja 2. «brak siły wewnętrznej, energii, hartu, niezdolność… …   Słownik języka polskiego

  • płciowy — przym. od płeć w zn. 1 Cechy płciowe. Zróżnicowanie płciowe osobników. ∆ biol. Akt, stosunek płciowy «proces, akt spółkowania, zapłodnienia» ∆ Cykl płciowy «zmiany w organizmie zachodzące okresowo, związane z dojrzewaniem komórek rozrodczych i… …   Słownik języka polskiego