indolencja


indolencja
ż I, DCMs. \indolencjacji, blm
«niezaradność, niedołęstwo; bierność, zobojętnienie»

Indolencja intelektualna, umysłowa.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • indolencja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nieumiejętność wykorzystania swoich możliwości, szans; nieumiejętność radzenia sobie z problemami; niedołęstwo, niezaradność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Indolencja władz centralnych. Przerażająca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedowład — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. niedowładadzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osłabienie ruchów mięśni wskutek uszkodzenia ośrodków ruchowych w mózgu, ucisku na rdzeń kręgowy lub zapalenia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień