indolentny


indolentny
\indolentnyni
rzad. «przejawiający indolencję; niedołężny, bierny, zobojętniały»

Indolentni dyrektorzy, organizatorzy.


Słownik języka polskiego . 2013.