indyferencja


indyferencja
ż I, DCMs. \indyferencjacji, blm
książk. «obojętność, zobojętnienie; bierność»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • indyferencja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} postawa bierna, brak reakcji na coś; obojętność, zobojętnienie, indyferentność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Indyferencja polityczna, religijna społeczeństwa. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inercja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa odznaczająca się biernością, niechęcią do działania; poddawanie się losowi, biegowi wypadków; bierność, indyferencja, bezwład : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień