Converted to LingVo by Dziadek Olek, 2004


Converted to LingVo by Dziadek Olek, 2004
«pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś, np. asymetria, aspołeczny, amoralny, amorfizm, apolityczny»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.