abdykacja


abdykacja
ż I, DCMs. \abdykacjacji; lm D. \abdykacjacji (\abdykacjacyj)
«zrzeczenie się władzy przez panującego»

Abdykacja króla, monarchy.

Podpisać akt abdykacji.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abdykacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. abdykacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} zrzeczenie się tronu przez monarchę; rezygnacja z władzy królewskiej, cesarskiej itp. <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • abdykacyjny — przym. od abdykacja Akt abdykacyjny. Pismo abdykacyjne …   Słownik języka polskiego