jaskrawożółty


jaskrawożółty
«żółty o intensywnej barwie»

Jaskrawożółty kanarek.

Jaskrawożółte dalie, nagietki.

Jaskrawożółte słońce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • jaskrawożółty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} żółty o mocnym, bardzo ostrym natężeniu barwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jaskrawożółty słonecznik. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jaskrawo- — «pierwszy człon przymiotników złożonych, wskazujący na dużą intensywność określonej barwy, np. jaskrawoczerwony, jaskrawozielony, jaskrawożółty» …   Słownik języka polskiego

  • jaskrawo- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na duże, często rażące nasycenie danej barwy, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}jaskrawopomarańczowy {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}jaskrawożółty {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień