jaskrawy


jaskrawy
1. «mający barwę intensywną, o dużym nasyceniu; rażący oczy kolorem lub blaskiem, mocno świecący; nie przyciemniony, nie stonowany; barwny»

Jaskrawy kolor.

Jaskrawe ubiory.

Jaskrawe słońce, światło.

◊ Przedstawiać, kreślić itp. coś w jaskrawych kolorach «przedstawiać coś zbyt wyraziście, dosadnie, ze specjalnym podkreśleniem pewnych cech»
2. «bardzo wyraźny, dobitny, oczywisty; skrajny, rażący»

Jaskrawy przykład czegoś.

Jaskrawa wymowa faktów.

Przedstawić coś w jaskrawy sposób.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • jaskrawy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jaskrawe zasłony, kolory. Jaskrawa bluzka. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jaskrawy — Malować, przedstawiać, kreślić itp. coś w jaskrawych barwach, kolorach, jaskrawymi barwami, kolorami «malować, przedstawiać coś w sposób przesadny, ze specjalnym uwzględnieniem pewnych cech»: (...) maluje groźbę nacjonalizmu, ciążącą rzekomo nad… …   Słownik frazeologiczny

  • aisk- —     aisk     English meaning: bright, shining     Deutsche Übersetzung: “klar, hell, leuchtend”     Material: AwN.. eiskra “ rage before hot excitement “, Mod.Ice. iskra also from burning pain. Lith. áiškus, where beside zero grade O.Lith. iškù… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • искра — искриться, укр. скра, блр. скра, ст. слав. искра σπινθήρ (Еuсh. Sin.), болг. искра, сербохорв. и̏скра, словен. iskrа искра , iskǝr огненный, проворный, живой , чеш. jiskra, слвц. iskra, польск. iskra, skra, в. луж. škra, н. луж. škra, полаб.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • яска — I яска I, ясочка звезда, звездочка , южн. (Даль). Родственно укр. яскритися искриться , блр. яскорка искорка , польск. jaskry, jaskrawy яркий, сверкающий , чеш., слвц. jаs блеск и далее – ясный; см. Перссон 950; Траутман, ВSW 4; Бернекер I, 276.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ясный — Общеслав. Образовано посредством суф. н от той же основы, но с переграсовкой ě/i, что и искра. Общеслав. *ěskn > ясн в результате упрощения групп согласных skn > сн (ср. тесный < těsknъ) и изменение ě после протетического j в а. Того же… …   Этимологический словарь русского языка

  • barwa — Ciepłe barwy zob. ciepły 3. Coś jest utrzymane w jakichś barwach zob. utrzymać 1. Coś maluje się, przedstawia się itp. w jasnych, różowych, tęczowych (w ciemnych, czarnych) barwach zob. kolor 1. Malować, przedstawiać, kreślić itp. coś w… …   Słownik frazeologiczny

  • kolor — 1. Coś maluje się, przedstawia się itp. w jasnych, różowych, tęczowych (w ciemnych, czarnych) barwach, kolorach «coś zapowiada się dobrze (źle), pomyślnie (niepomyślnie)»: Chory jest pełen energii, radości życia (...) świat go pociąga, wszystko… …   Słownik frazeologiczny

  • kreślić — coś w jaskrawych barwach, kolorach, jaskrawymi barwami, kolorami zob. jaskrawy …   Słownik frazeologiczny

  • malować — 1. (Ktoś wygląda) jak malowany «(ktoś wygląda) bardzo ładnie, jak na obrazie, jak z obrazka»: Na ten hałas zajrzał do kuchni Walek i też nie mógł się nadziwić, że brat, którego miał za niechluja i niedojdę, wygląda jak malowany, z pańska, niczym… …   Słownik frazeologiczny