jawić się


jawić się
ndk a. dk VIa, \jawić sięwię się, \jawić sięwisz się, jaw się, \jawić sięwił się
książk. «stawać się, stać się widocznym, ukazywać się, ukazać się»

Ktoś, coś jawi się komuś w snach.

Coś jawi się we mgle.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • jawić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk a. dk VIIa, jawić sięwię się, jawić sięwi się {{/stl 8}}{{stl 7}} stawać się widocznym, wynurzać się z mrocznego lub zasnutego mgłą tła : {{/stl 7}}{{stl 10}}W blasku świecy jawiły się jakieś niewyraźne, ciemne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jawienie się — n I rzecz. od jawić się …   Słownik języka polskiego

  • rysować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk Ia, rysować sięsuje się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaczynać być widocznym; ukazywać się w swoich konturach, odcinać się konturami, sylwetką od tła : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jėvytis — ×jėvytis, ijasi, ijosi (rus. явитьcя, l. jawić się), jė̃vytis 1. atvykti kur, rodytis: Šaukiami turėdavo jėvytis Kp. 2. puoštis: Aš nemėgstu jė̃vytis Ds. Jė̃vijas, jė̃vijas, nė nebedera Ds. jėvytis; apsijėvyti; atsijėvyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tracić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, tracićcę, tracićci, trać, tracićcony {{/stl 8}}– stracić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przestawać coś posiadać, zostawać pozbawionym kogoś, czegoś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień