abdykacyjny


abdykacyjny
przym. od abdykacja

Akt abdykacyjny.

Pismo abdykacyjne.


Słownik języka polskiego . 2013.