kalkulator


kalkulator
m IV, D. -a, Ms. \kalkulatororze
1. B.=D.; lm M. \kalkulatororzy, DB. -ów
«ten, kto kalkuluje; pracownik, który wykonuje kalkulację»
◊ Chłodny, zimny kalkulator «człowiek wyrachowany»
2. B.=M.; lm MB. -y
lotn. Kalkulator a. kalkulator nawigacyjny «przyrząd do obliczania prędkości podróżnej statku latającego i kąta znoszenia, z uwzględnieniem prędkości i kierunku wiatru»
3. B.=M.; lm MB. -y
techn. «urządzenie do przetwarzania danych specjalnie dostosowane do wykonywania działań arytmetycznych, wymagające interwencji człowieka w każdym etapie obliczeń»

Kalkulator biurowy, elektroniczny.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kalkulator — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. kalkulatororze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie do przetwarzania danych liczbowych, wykonywania obliczeń matematycznych; także program komputerowy o takim… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kalkùlātor — (kalkulȃtor) m (kalkùlātorka ž) 1. {{001f}}onaj koji kalkulira onda kad se treba časno ili nesebično odlučiti; kalkulant 2. {{001f}}inform. priručna elektronička naprava za računanje; računar, digitron …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalkulator — kalkùlātor (kalkulȃtor) m DEFINICIJA 1. onaj koji kalkulira onda kad se treba časno ili nesebično odlučiti; kalkulant 2. inform. priručna elektronička naprava za računanje; digitron, računar ETIMOLOGIJA vidi kalkulirati …   Hrvatski jezični portal

  • Kalkulator — (lat.), derjenige, der Voranschläge und Rechnungen auszuführen oder zu prüfen hat. Im Zivilprozeß werden so häufig diejenigen Beamten genannt, die dem Richter bei gewissen Berechnungen Hilfe zu leisten haben. Kalkulatūr, bei Gerichts und… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Kalkulator — Kal|ku|la|tor 〈m. 23〉 Rechnungsbeamter [<spätlat. calculator „Rechner, Rechnungsführer“; zu lat. calculare „rechnen“; → Kalkül] * * * Kalkulator   [spätlateinisch »Rechner«, »Rechnungsführer«] der, s/... toren, mit der Kalkulation betrauter… …   Universal-Lexikon

  • kalkulátor — ja m (ȃ) žarg. računski stroj: integrator in kalkulator …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Kalkulator — Kal|ku|la|tor 〈m.; Gen.: s, Pl.: to|ren〉 Rechnungsbeamter [Etym.: <lat. calculator »Rechner, Rechnungsführer«; zu calculare »rechnen«; → Kalkül] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Kalkulator — Kal|ku|la|tor der; s, ...oren <aus spätlat. calculator »(Be)rechner«> Angestellter des betrieblichen Rechnungswesens …   Das große Fremdwörterbuch

  • kalkulator — kal|ku|la|tor sb., en, er, erne (maskine el. it program der laver beregninger) …   Dansk ordbog

  • Kalkulator — Kal|ku|la|tor, der; s, ...oren (Angestellter des betrieblichen Rechnungswesens) …   Die deutsche Rechtschreibung