kasjer


kasjer
m IV, DB. -a, Ms. \kasjererze; lm M. \kasjererzy, DB. -ów
«urzędnik zarządzający kasą; inkasent lub skarbnik instytucji przyjmujący wpłaty i wypłacający należności; urzędnik sprzedający bilety kolejowe, teatralne, kinowe itp.»

Kasjer banku.

Kasjer kolejowy.

wł.

Słownik języka polskiego . 2013.