katorżnik


katorżnik
m III, DB. -a, N. \katorżnikkiem; lm M. \katorżnikicy, DB. -ów
«więzień skazany na katorgę»
ros.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • katorżnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. katorżnikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba odbywająca karę katorgi <ros.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kátoržnik — tudi katóržnik a m (ȃ; ọ̑) v carski Rusiji kdor prestaja kazen v katorgi: zapiski katoržnika …   Slovar slovenskega knjižnega jezika