kierownik


kierownik
m III, DB. -a, N. \kierownikkiem; lm M. \kierownikicy, DB. -ów
«osoba kierująca, zarządzająca działem jakiejś instytucji, przedsiębiorstwa, należąca do kierownictwa instytucji, organizacji»

Kierownik biura.

Kierownik budowy.

Kierownik administracyjny, artystyczny, handlowy, techniczny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kierownik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. kierownikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba zarządzająca, kierująca jakimś mniejszym przedsiębiorstwem, instytucją lub częścią większego przedsiębiorstwa; dyrektor, administrator : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierownik… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kierownik literacki — {{/stl 13}}{{stl 7}} osoba odpowiedzialna za poziom literacki, artystyczny wytworów pracy jakiejś instytucji, za dobór repertuaru teatralnego, kabaretowego itd. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierownik literacki redakcji czasopisma, teatru. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kierownik artystyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} osoba zatrudniona w teatrze, pracowni itp., której zadaniem jest czuwanie nad realizacją repertuaru, a także nad zachowaniem odpowiednich proporcji między rezultatami pracy a wymogami sztuki {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwestor — m IV, DB. a, Ms. kwestororze; lm M. kwestororzy, DB. ów 1. «główny księgowy lub kierownik działu finansowo księgowego szkoły wyższej; kierownik kwestury» 2. hist. «w dawnej Polsce: urzędnik zajmujący się sprawami finansowymi» 3. hist. «w… …   Słownik języka polskiego

  • Дорошевский Витольд Ян — Дорошевский (Doroszewski) Витольд Ян (р. 1.5.1899, Москва), польский языковед славист. Специалист по общему языкознанию, лексикологии, диалектологии, филологии. Профессор Варшавского университета (с 1929), член Польской АН (1952). С 1932 редактор …   Большая советская энциклопедия

  • Дорошевский — (Doroszewski)         Витольд Ян (р. 1.5.1899, Москва), польский языковед славист. Специалист по общему языкознанию, лексикологии, диалектологии, филологии. Профессор Варшавского университета (с 1929), член Польской АН (1952). С 1932 редактор… …   Большая советская энциклопедия

  • Anglicism — An anglicism, as most often defined, is a word borrowed from English into another language. Speakers of the recipient language usually consider an anglicism to be substandard or undesirable (as a form of language contamination). Anglicism also… …   Wikipedia

  • Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland — Ministry of Internal Affairs and Administration ( pl. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) is an administration structure contrilling main administration and security branches of the Polish government. Current Minister is Grzegorz… …   Wikipedia

  • Ministry of National Education of the Republic of Poland — Ministry of National Education ( pl. Ministerstwo Edukacji Narodowej, common abbreviation MEN) of Poland was created in 2006. The ministry prerogatives do not include higher education, which falls under Ministry of Science and Higher Education (… …   Wikipedia

  • Anglicisme — Un exemple de l intrusion de la langue anglaise dans le français européen : people pour personnalités, célébrités, vedettes. Exemple qu on retrouve dans l hebdomadaire français Le Nouvel Observateur[1]. Autres anglicismes dans cette même… …   Wikipédia en Français