admiracja


admiracja
ż I, DCMs. \admiracjacji, blm
przestarz. «podziw, zachwyt, uwielbienie»

Admiracja dla pięknej dziewczyny, dla dzieła sztuki.

Być przedmiotem admiracji.

Mówić o kimś z admiracją.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • admiracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zachwyt, podziw : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być przedmiotem czyjejś admiracji. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • adoracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. adoracjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} podziw, zachwyt, cześć, uwielbienie, admiracja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być obiektem czyjejś adoracji. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień