kilkunastostopniowy


kilkunastostopniowy
«mający, wynoszący kilkanaście stopni; złożony z kilkunastu stopni»

Kilkunastostopniowy mróz.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kilkunastostopniowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} składający się z kilkunastu stopni; wynoszący kilkanaście stopni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kilkunastostopniowe różnice temperatur. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kilkunasto- — {{/stl 13}}{{stl 7}} cząstka rozpoczynająca przymiotniki i rzeczowniki złożone, oznaczająca występowanie tego, co nazywa druga część złożenia w kilkunastu egzemplarzach, jednostkach itp., np. {{/stl 7}}{{stl 8}}kilkunastoletni,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień