kilkunastostronicowy


kilkunastostronicowy
«złożony z kilkunastu stronic, zawierający kilkanaście stronic»

Kilkunastostronicowa broszura.

Kilkunastostronicowe wypracowanie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kilkunastostronicowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} składający się z kilkunastu stronic, zajmujący kilkanaście stronic : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kilkunastostronicowy raport. Kilkunastostronicowa rozprawa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień