kilkunastotysięczny


kilkunastotysięczny
«złożony z kilkunastu tysięcy, liczący kilkanaście tysięcy»

Kilkunastotysięczny tłum.

Kilkunastotysięczne miasto.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kilkunastotysięczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stanowiący zbiór kilkunastu tysięcy jednostek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kilkunastotysięczna publiczność. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień