artykułować


artykułować
ndk IV, \artykułowaćłuję, \artykułowaćłujesz, \artykułowaćłuj, \artykułowaćował, \artykułowaćowany
1. jęz. «wykonywać za pomocą narządów mowy ruchy powodujące powstawanie głosek; wymawiać głoski»
2. muz. «wykonywać dany fragment utworu muzycznego według określonej artykulacji, wykonywać utwór zgodnie z oznaczeniami artykulacyjnymi; w śpiewie, zwłaszcza koloraturowym: realizować poszczególne dźwięki czysto i jasno»
3. książk. «formułować, wyrażać»

Artykułować opinie, poglądy.

fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • artykułować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, artykułowaćłuję, artykułowaćłuje, artykułowaćany {{/stl 8}}– wyartykułować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wymawiać głoski za pomocą ruchów narządów mowy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • artykułowanie — n I rzecz. od artykułować …   Słownik języka polskiego

  • artykułowany — 1. imiesł. przymiotnikowy bierny czas. artykułować (p.) 2. «o mowie, głosie: składający się z poszczególnych dźwięków; zrozumiały, jasny, wyraźny» …   Słownik języka polskiego

  • wyartykułować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}artykułować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wymawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wymawiaćam, wymawiaća, wymawiaćają, wymawiaćany {{/stl 8}}– wymówić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wymawiaćwię, wymawiaćwi, wymawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień