Aryjczyk


Aryjczyk
m III, DB. -a, N. \Aryjczykkiem, lm M. \Aryjczykycy, DB. -ów
«człowiek, którego językiem ojczystym jest jeden z języków aryjskich, stanowiących wschodnią grupę indoeuropejskiej wspólnoty językowej (niekiedy o przedstawicielu ludności mówiącej którymkolwiek z języków indoeuropejskich); w terminologii hitlerowskiej: przedstawiciel rzekomo wyższej rasy ludów germańskich, mającej się odznaczać szczególnie korzystnymi cechami fizycznymi i intelektualnymi»
‹z sanskr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Aryjka — ż III, CMs. Aryjkajce; lm D. Aryjkajek forma ż. od Aryjczyk …   Słownik języka polskiego