kochać


kochać
ndk I, \kochaćam, \kochaćasz, \kochaćają, \kochaćaj, \kochaćał, \kochaćany
«darzyć kogoś miłością; być do kogoś lub czegoś bardzo przywiązanym, bardzo lubić kogoś lub coś; żywić do osoby płci odmiennej gorące uczucie połączone zwykle z pożądaniem»

Kochać bardzo, gorąco, mocno, namiętnie, skrycie.

Kochać bez granic, bez pamięci, całym sercem, całą duszą, nad życie.

Kochać kobietę, matkę, żonę, syna.

Kochać dom, ojczyznę, naród.

pot. Jak Boga, mamę, babcię itp. kocham «formuła zaklinania się»
kochać się
1. «kochać siebie wzajemnie; kochać jeden drugiego»

Kochająca się rodzina.

Kochają się jak para gołąbków.

iron. Kochać się jak pies z kotem «nie znosić się, nie cierpieć się, nienawidzić się wzajemnie»
2. «być w kimś zakochanym»

Kochać się w kimś nieszczęśliwie, platonicznie, bez wzajemności.

Kochać się w aktorze.

3. «mieć do czegoś upodobanie, zamiłowanie, bardzo coś lubić; lubować się»

Kochać się w pięknych meblach, starych obrazach.

4. pot. «mieć stosunek miłosny»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kochać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, kochaćam, kochaća, kochaćają, kochaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} darzyć kogoś lub coś bezinteresowną miłością, być do kogoś lub czegoś bardzo przywiązanym; miłować, lubić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kochać kwiaty. Kochać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kochać — kogoś jak psy dziada (w ciasnej ulicy) zob. dziad 2 …   Słownik frazeologiczny

  • kochać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kochać siebie wzajemnie, darzyć siebie wzajemną miłością; miłować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osoby te kochają się od lat. Obcy, a kochają się jak swoi. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kochać się — jak pies z kotem zob. pies 27. Kochać się (w kimś) na umór zob. umór 1. Mówi się trudno i kocha się dalej zob. mówić 8 …   Słownik frazeologiczny

  • ciować — kochać …   Słownik gwary warszawskiej

  • ciasny — Kochać, lubić kogoś jak psy dziada (w ciasnej ulicy) zob. dziad 2 …   Słownik frazeologiczny

  • Maryla Rodowicz — Rodowicz in 2007 Background information Birth name Maria Antonina Rodowicz Born De …   Wikipedia

  • Zdzisława Sośnicka — Zdzisława Barbara Sośnicka (born August 29, 1945 in Kalisz, Poland) is a Polish singer who became popular in the 1970s and 80s. She was awarded a Grand Prix at the 1998 National Festival of Polish Song in Opole for her entire body of work.… …   Wikipedia

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego