asekuracja


asekuracja
ż I, DCMs. \asekuracjacji, blm
1. «zapewnienie bezpieczeństwa; zabezpieczenie (się)»

Asekuracja przed odpowiedzialnością.

Asekuracja wobec kogoś.

2. sport. «zabezpieczenie sportowca przed nieszczęśliwym wypadkiem i wspomaganie w czasie wykonywania przez niego zadań sportowych; ma szczególne znaczenie w gimnastyce, we wspinaczce wysokogórskiej, w badaniach speleologicznych»
3. pot. «człowiek, grupa ludzi, przedmiot, urządzenie zapewniające komuś pomoc, bezpieczeństwo w jakichś trudnych okolicznościach (np. we wspinaczce wysokogórskiej)»
4. przestarz. «zapewnienie ubezpieczonemu odszkodowania za poniesione przez niego straty, spowodowane nieszczęśliwymi wypadkami i klęskami żywiołowymi; zapewnienie wypłaty określonej sumy sukcesorom ubezpieczonego, w razie jego śmierci; ubezpieczenie»
śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • asekuracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ochrona, zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi wydarzeniami i ich skutkami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Asekuracja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ассекурация — обеспечение , во времена Петра I; см. Смирнов 49. Через польск. asekuracja – то же, из лат. assecuratio …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ubezpieczenie — n I 1. rzecz. od ubezpieczyć. 2. «zapewnienie odszkodowania za poniesione straty; zespół czynności mający na celu zaspokojenie potrzeb majątkowych danej osoby w razie zajścia określonego zdarzenia losowego» Ubezpieczenie od ognia, kradzieży z… …   Słownik języka polskiego

  • ubezpieczenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. ubezpieczyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ubezpieczenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. ubezpieczenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwykły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zwykłykli, zwykłyklejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niczym niewyróżniający się, taki, do jakiego przywykliśmy; normalny, przeciętny, zwyczajny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwykły… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień