asekurować


asekurować
ndk IV, \asekurowaćruję, \asekurowaćrujesz, \asekurowaćruj, \asekurowaćował, \asekurowaćowany
1. «zapewniać komuś bezpieczeństwo, pomoc, ochronę; zabezpieczać»

Asekurować kogoś przy wchodzeniu na stromy dach.

Asekurować kogoś przed odpowiedzialnością.

2. przestarz. «dokonywać asekuracji (np. w zakładzie ubezpieczeń); ubezpieczać kogoś»
asekurować się
1. «ochraniać siebie, zabezpieczać się przed czymś; uchylać się od decyzji w sprawach niepewnych, co do ich korzystnego obrotu»

Asekurować się przed czyjąś bezczelnością.

Asekurować się na wypadek konfliktu.

2. «zabezpieczać jeden drugiego»

Związani liną, asekurowali się wzajemnie.

3. przestarz. «ubezpieczać się (np. w zakładzie ubezpieczeń)»

Słownik języka polskiego . 2013.