asenizować


asenizować
ndk IV, \asenizowaćzuję, \asenizowaćzujesz, \asenizowaćzuj, \asenizowaćował, \asenizowaćowany
1. «dokonywać asenizacji, usuwać nieczystości z jakiegoś terenu»

Asenizować rejon, blok mieszkalny.

2. przestarz. «poprawiać na jakimś terenie warunki zdrowotne, higieniczne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • asenizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, asenizowaćzuję, asenizowaćzuje, asenizowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przeprowadzać asenizację, oczyszczać jakiś teren, osiedle z fekaliów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Asenizować wieś, miasto, osiedle. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień