aseptyczny


aseptyczny
«pozbawiony drobnoustrojów; wyjałowiony, jałowy, sterylny, odkażony»

Aseptyczna czystość.

Opatrunek aseptyczny.

Pomieszczenie aseptyczne.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aseptyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} spełniający wymogi aseptyki, uwolniony od drobnoustrojów; jałowy, sterylny, odkażony, wyjałowiony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sole aseptyczne. Środek, opatrunek aseptyczny. <nłac. z gr.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aseptycznie — przysłów. od aseptyczny Aseptycznie pakowane konserwy …   Słownik języka polskiego

  • jałowy — jałowywi 1. «o samicy zwierząt: nie mająca potomstwa; niezdolna do wydania potomstwa; niepłodna» Jałowa krowa, owca. 2. «nieurodzajny, dający małe plony lub nie dający ich w ogóle» Jałowy grunt, step. Jałowa gleba, pustynia. Jałowe pole. przen.… …   Słownik języka polskiego

  • aseptycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób aseptyczny; jałowo, sterylnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aseptycznie przygotowany opatrunek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień