kolankowy


kolankowy
1. «mający kształt kolanka, wygięty półokrągło»

Cyrkiel kolankowy.

bud. Ściana kolankowa «ściana między stropem najwyższego piętra budynku a dolną częścią połaci dachu, zwiększająca użytkową wysokość poddasza»
2. «o źdźbłach, łodygach niektórych roślin: mający kolanka, zgrubienia»

Kolankowa budowa łodygi bambusa.


Słownik języka polskiego . 2013.