kolejka


kolejka
ż III, CMs. \kolejkajce; lm D. \kolejkajek
1. «kolej wąskotorowa łącząca miejscowości podmiejskie, wsie i miasteczka z miastem, także poszczególne działy fabryki, kopalni itp.; pociąg, wagony, wagoniki takiej kolei»

Kolejka dojazdowa, podmiejska, fabryczna.

∆ Kolejka górska, linowa, wisząca «kolej linowa, zwykle napowietrzna, stosowana w górnictwie, budownictwie przemysłowym i w turystyce górskiej»
∆ Kolejka górska «urządzenie rozrywkowe w wesołym miasteczku, złożone z wagoników ciągniętych w górę na linie na specjalnym rusztowaniu i opadających w dół z wielką szybkością»
∆ Kolejka podziemna «metro»
górn. Kolejka łańcuchowa «urządzenie do przetaczania wozów kopalnianych za pomocą łańcucha o zamkniętym obwodzie, zaopatrzonego w pewnych odstępach w zabieraki»
2. «następstwo, kolejne miejsce, kolejność»

Załatwić coś poza kolejką.

Zająć, zamówić sobie kolejkę w sklepie.

3. «rząd ludzi czekających na coś; ogonek»

Kolejka do kasy.

Kolejka po bilety do kina.

Stać w kolejkach.

Ustawiać się w kolejce.

4. «kolejna porcja trunku wypijanego w towarzystwie, w pewnej grupie osób»

Stawiać, zamówić, fundować kolejkę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kolejka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. kolejkajce; lm M. kolejkajek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kolej wąskotorowa jeżdżąca po węższych niż standardowe szynach, przewożąca pasażerów bądź towary w ruchu lokalnym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kolejka — Kolejna porcja alkoholu wypijana równocześnie w określonym gronie osób Eng. A round of drinks …   Słownik Polskiego slangu

  • Children's railway — Kolejka Parkowa Maltanka (Park Railway Maltanka) in Poznań, Poland (600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) gauge) …   Wikipedia

  • ogonek — Kolejka ludzi Eng. A number of people one behind the other; a line …   Słownik Polskiego slangu

  • Park Railway Maltanka — Train on station Maltanka pulled by Diesel locomotive Wls40 100 Train pulled b …   Wikipedia

  • Maltanka — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Parkeisenbahn Posen — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Parkeisenbahn Maltanka — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Очередь (игра) — У этого термина существуют и другие значения, см. Очередь. Очередь (Kolejka) Кол …   Википедия

  • Мальтанка — Познань, Польша  52.40462, 16.9749 …   Википедия