kołować


kołować
ndk IV, \kołowaćłuję, \kołowaćłujesz, \kołowaćłuj, \kołowaćował, \kołowaćowany
1. «zataczać koła; krążyć, wirować, kręcić się»

Orzeł kołuje w przestworzach.

przen.

Myśli kołują komuś w głowie.

2. «nadkładać drogi, obchodzić coś kołem; objeżdżać, obchodzić; błądzić»

Kołował zaułkami, aby zmylić pogoń.

Samochód kołował w labiryncie ulic.

przen. pot.
a) «mówić wykrętnie, bałamutnie, nie wprost, ogródkami; zawracać głowę»

Kołował długo, nim powiedział, o co chodzi.

b) «używać wykrętów, wybiegów; bałamucić, zwodzić»

Kołowali nas, obiecując pomoc.

3. lotn. «o samolocie: poruszać się z pracującymi silnikami po powierzchni ziemi na podwoziu (na kołach), przed startem lub po wylądowaniu»

Samolot kołuje na start.

kołować się tylko nieos. pot. «kręcić się, wirować»

Kołuje mi się w głowie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kołować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kołowaćłuję, kołowaćłuje, kołowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} krążyć, poruszać się wokół jakiegoś punktu, zataczać koła, kręcić się w koło, wirować : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kołować — Oszukiwać Eng. To cheat; to swindle; to deceive; to scheme …   Słownik Polskiego slangu

  • kołować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} poruszać się po okręgu, kręcić się, wirować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Liście kołują się na wietrze. Kołuje mi się w głowie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krążyć — ndk VIb, krążyćżę, krążyćżysz, krąż, krążyćył 1. «wykonywać ruch kołowy, zataczać kręgi; kołować, okrążać» Ptaki krążą w powietrzu. Samoloty krążyły nad miastem. Sputnik krążył po orbicie okołoziemskiej. 2. «posuwać się do celu okrężną drogą,… …   Słownik języka polskiego

  • kołowanie — ↨ kołowanie się n I rzecz. od kołować (się) …   Słownik języka polskiego

  • krążyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, krążyćżę, krążyćży {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} poruszać się po linii okręgu; zataczać kręgi, wielokrotnie okrążać; kołować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Owczarki krążą wokół stada.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wykołować — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}kołować II {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wykołować II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}wykołowywać {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień