kołtuneria


kołtuneria
ż I, DCMs. \kołtuneriarii, blm
1. «umysłowość i moralność kołtunów; zacofanie, ciemnota, ograniczoność; kołtuństwo»

Kołtuneria obyczajowa.

2. «zespół, gromada ludzi - kołtunów»

Ataki kołtunerii na obóz postępu i reform.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kołtuneria — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} umysłowość i sposób postępowania kołtunów, ludzi o ciasnych horyzontach; wsteczność, zacofanie, kołtuństwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kołtuneria… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dulszczyzna — ż IV, CMs. dulszczyznayźnie, blm «sposób bycia charakterystyczny dla bohaterki komedii G. Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej ; obłuda drobnomieszczańska, zakłamana moralność; kołtuneria» …   Słownik języka polskiego

  • kołtuństwo — n III, Ms. kołtuństwowie, blm 1. «zespół cech właściwych kołtunowi; zacofanie, ciemnota, głupota» 2. → kołtuneria w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • ciemnogród — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. ciemnogródgrodu, Mc. ciemnogródgrodzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} środowisko zacofane, kołtuńskie, kołtuneria {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dulszczyzna — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. dulszczyznayźnie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zakłamana moralność drobnomieszczańska, kołtuneria (od nazwiska tytułowej bohaterki utworu G. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień