komplekson


komplekson
m IV, D. -u, Ms. \kompleksonnie; lm M. -y
chem. kompleksony «związki organiczne wiążące ilościowo w związki kompleksowe kationy metali, stosowane w analizie chemicznej do oznaczania większości metali w różnych materiałach, twardości wody itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.