kompleksowość


kompleksowość
ż V, DCMs. \kompleksowośćści, blm
«występowanie lub ujmowanie czegoś w kompleksie, jako kompleks, w sposób kompleksowy»

Kompleksowość nowoczesnej zabudowy.

Kompleksowość informacji naukowej.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kompleksowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. kompleksowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} występowanie, ujmowanie przedmiotów bądź zjawisk w kompleksie, całościowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kompleksowość badań. Kompleksowość dokumentacji. Kompleksowość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień