aspiracja


aspiracja
ż I, DCMs. \aspiracjacji; lm D. \aspiracjacji (\aspiracjacyj)
1. zwykle w lm «dążenie do czegoś, pragnienie osiągnięcia czegoś (najczęściej: w odniesieniu do ambitnych zamierzeń, celów, ideałów życiowych itp.); ambicja, wymaganie»

Aspiracje naukowe.

Wysokie, skromne aspiracje.

Mieć aspiracje do czegoś.

2. jęz. «przydech towarzyszący wymowie niektórych głosek, artykułowany jako słabe h; jest właściwością wielu języków indoeuropejskich»
3. med. «odprowadzanie na zewnątrz cieczy lub gazów nagromadzonych w jakiejś jamie ciała wskutek schorzeń, dokonywane za pomocą chirurgicznego aspiratora»
4. techn. «przewietrzanie i oczyszczanie zmagazynowanych gdzieś materiałów, zwłaszcza sypkich (np. zboża), oraz usuwanie pyłu z maszyn i urządzeń wnętrz produkcyjnych za pomocą aspiratorów (filtrów, wentylatorów itp.
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aspiracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. aspiracjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}med. {{/stl 8}}{{stl 7}} uwalnianie z jam ciała gazów lub cieczy nagromadzonych w wyniku choroby, dokonywane za pomocą aspiratora… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aspiracyjny — przym. od aspiracja ∆ techn. Urządzenia aspiracyjne «komory pyłowe, filtry, cyklony itp. urządzenia służące do oddzielania całych ziarn zbóż od ziarn połamanych, usuwania pyłu i innych zanieczyszczeń; stosowane np. w spichrzach zbożowych i… …   Słownik języka polskiego

  • aspirator — m IV, D. a, Ms. aspiratororze; lm M. y 1. med. «przyrząd chirurgiczny służący do zabiegu zwanego aspiracją, działający na zasadzie ssącej pompy próżniowej, uruchamiany za pomocą silniczka elektrycznego lub wskutek podciśnienia wytworzonego przez… …   Słownik języka polskiego