aspirować


aspirować
ndk IV, \aspirowaćruję, \aspirowaćrujesz, \aspirowaćruj, \aspirowaćował, \aspirowaćowany
1. jęz. «wymawiać głoski przydechowe; nadawać przydech (aspirację) głoskom w czasie ich artykulacji»

Spółgłoski aspirowane.

2. książk. «ubiegać się, starać się o coś; kandydować, pretendować do czegoś; konkurować»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aspirować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, aspirowaćruję, aspirowaćruje, aspirowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}}(do czegoś) starać się, ubiegać się o coś; kandydować, pretendować do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aspirować do jakiegoś stanowiska. <łac.> {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aspirowanie — n I rzecz. od aspirować …   Słownik języka polskiego