konfiskata


konfiskata
ż IV, CMs. \konfiskataacie, blm
1. «wywłaszczenie osoby prywatnej z całego lub części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania)»

Konfiskata majątków obszarniczych.

2. «w prawie karnym: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie»
3. «wycofanie z obiegu druków przez odpowiednie władze państwowe»

Konfiskata nakładu książki.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • konfiskata — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. konfiskataacie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajęcie na rzecz państwa całego lub części majątku osoby prywatnej, wywłaszczenie z majątku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Konfiskata… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepadek — m III, D. przepadekdku, N. przepadekdkiem, blm praw. «konfiskata na rzecz skarbu państwa własności osoby prywatnej; także konfiskata przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa lub pochodzących z przestępstwa» Przepadek mienia …   Słownik języka polskiego

  • przepadek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. przepadekdku, blm, praw. {{/stl 8}}{{stl 7}} konfiskata na rzecz skarbu państwa własności osoby skazanej wyrokiem sądu; także: konfiskata przedmiotów zagarniętych wskutek przestępstwa : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobro — n III, Ms. dobrobru (dobrobrze); lm D. dóbr 1. blm «to, co jest oceniane jako pomyślne, pożyteczne, wartościowe; ideał moralny» Poczucie dobra i zła. Wyświadczyć komuś dobro. Czynienie dobra. 2. blm «skłonność do czynienia dobrze; łagodność,… …   Słownik języka polskiego

  • walor — m IV, D. u, Ms. walororze; lm M. y 1. «wartość, znaczenie (zwykle dodatnie); zaleta» Walory artystyczne, literackie, muzyczne jakiegoś utworu, filmu. Walory smakowe produktu. Czyjeś walory zewnętrzne. Dzieło o wybitnych walorach poznawczych. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • po desperacku — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób właściwy dla desperata; rozpaczliwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po desperacku bronił się przed konfiskatą majątku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień