kontynentalny


kontynentalny
1. «dotyczący kontynentu, znajdujący się na nim; właściwy lądowi stałemu; lądowy»

Powietrze kontynentalne.

Fauna, flora kontynentalna.

meteor. Klimat kontynentalny «klimat lądowy, odznaczający się niewielką ilością opadów, znacznym wahaniem temperatury powietrza (gorącym latem, mroźną zimą) i silnymi wiatrami»
2. «dotyczący kontynentu europejskiego (bez Anglii)»

Malarstwo kontynentalne.

Zwyczaje kontynentalne.

Kuchnia kontynentalna.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kontynentalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący kontynentu I lub II w zn. 1.; lądowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Klimat kontynentalny. Fauna, flora kontynentalna. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szelf — m IV, D. u, Ms. szelffie; lm M. y «płytka, przybrzeżna strefa dna morskiego lub oceanicznego będąca najniższą, płaską częścią zalanego wodą kontynentu, przechodząca wyraźnym załamaniem w stok kontynentalny» Szelf przybrzeżny, kontynentalny,… …   Słownik języka polskiego

  • List of dog breeds — This Chihuahua mix and Great Dane show some of the tremendous variety of dog breeds. Dogs have been selectively bred for thousands of years, sometimes by inbreeding dogs from the same ancestral lines, sometimes by mixing dogs from very different… …   Wikipedia

  • batial — m I, D. u, blm geogr. «strefa dna mórz i warstwa wód pomiędzy strefą przybrzeżną a otchłanną od około 200 m do około 1700 m głębokości; skłon kontynentalny; strefa batialna» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • epikontynentalny — ∆ geol. Morze epikontynentalne «płytkie morze okresowo zalewające niższe obszary lądów» ‹gr. + kontynentalny› …   Słownik języka polskiego

  • klimat — m IV, D. u, Ms. klimatacie; lm M. y «charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich… …   Słownik języka polskiego

  • lądolód — m IV, D. lądolódlodu, Ms. lądolódlodzie; lm M. lądolódlody geol. «pokrywa lodowa o grubości do kilku tysięcy metrów zalegająca wielki obszar ziemi w okolicach podbiegunowych; lodowiec kontynentalny» …   Słownik języka polskiego

  • lodowiec — m II, D. lodowiecwca; lm M. lodowiecwce, D. lodowiecwców «wielka masa lodu powstała na lądzie (powyżej linii wiecznego śniegu) z nagromadzonego i przekrystalizowanego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu» ∆ Lodowiec górski «lodowiec… …   Słownik języka polskiego

  • stepowy — stepowywi «właściwy stepowi, typowy dla stepu; żyjący na stepie, rosnący na stepie» Roślinność stepowa. Zwierzęta stepowe. Suchy wiatr stepowy. Pasterze, koczownicy stepowi. ∆ Gleby stepowe «gleby powstałe z rozkładu bujnej roślinności w suchym… …   Słownik języka polskiego

  • klimat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. klimatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} całokształt warunków i zjawisk meteorologicznych charakterystycznych dla danego obszaru (miejscowości), kształtowanych pod… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień