asymetryczny


asymetryczny
«pozbawiony symetrii; niesymetryczny»

Asymetryczny wzór, ornament.

Asymetryczna kompozycja obrazu.

Asymetryczne zapięcie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • asymetryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} pozbawiony symetrii, niesymetryczny, nieregularny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Asymetryczny kształt, wzór, rysunek. Asymetryczna figura. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niesymetryczny — «taki, który nie jest symetryczny; asymetryczny» Niesymetryczny układ liści. Niesymetryczny podział płaszczyzny …   Słownik języka polskiego

  • swobodny — swobodnyni, swobodnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podlegający przymusowi, nie skrępowany; znajdujący się na swobodzie, nie uwięziony, wolny» Swobodny w decydowaniu, w opiniach, w sądach. Swobodny wybór. Swobodny jak… …   Słownik języka polskiego

  • niesymetryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} pozbawiony symetrii; asymetryczny, nieregularny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niesymetryczny liść, rysunek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień