asymilacja


asymilacja
ż I, DCMs. \asymilacjacji, blm
1. «upodobnienie się, przyswojenie, wchłonięcie, szczególnie upodobnienie się pod względem narodowym, przyswojenie kultury innego narodu»

Ulegać asymilacji.

2. biol. «przemiana substancji pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu; przyswajanie»
3. jęz. «proces fonetyczny polegający na artykulacyjnym przystosowaniu się danej głoski do swego sąsiedztwa w obrębie wyrazu lub na pograniczu dwóch wyrazów w toku mowy; upodobnienie»
4. psych. «przyswojenie sobie nowych treści oraz włączenie ich do zdobytego wcześniej doświadczenia i wiedzy»
5. psych. «przystosowanie się jednostki do określonej grupy społecznej, przyswojenie sobie cech właściwych owej grupie»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • asymilacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}upodobnienie się, zwłaszcza pod względem narodowym, wchłonięcie języka, kultury, cech innego narodu; przystosowanie się do czegoś : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • asymilacyjny — «odnoszący się do asymilacji, związany z asymilacją» Proces asymilacyjny. ∆ Polityka asymilacyjna «polityka państwa zdążająca do tego, aby mniejszość narodowa przyswoiła sobie język, kulturę itp. większości» …   Słownik języka polskiego

  • postępowy — postępowywi 1. «będący zwolennikiem postępu; wyrażający postęp, zgodny z zasadami postępu» Postępowy artysta, pisarz, uczony, myśliciel, działacz. Umysł postępowy. Myśl postępowa. Postępowe dążenia, idee, hasła, poglądy. Literatura, sztuka… …   Słownik języka polskiego

  • progresywny — «postępujący naprzód, wciąż, rosnący; rozwijający się, wzrastający, postępowy» Cechy progresywne. Progresywna postawa twórcza. ∆ ekon. Podatek progresywny «podatek, dla którego charakterystyczny jest wzrost stawki podatkowej w miarę wzrostu… …   Słownik języka polskiego

  • upodobnienie — n I 1. rzecz. od upodobnić. 2. lm D. upodobnienieeń jęz. «proces fonetyczny polegający na artykulacyjnym przystosowaniu się danej głoski do swego sąsiedztwa w obrębie wyrazu lub na pograniczu dwóch wyrazów w toku mowy; asymilacja» …   Słownik języka polskiego

  • asymilacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. asymilacja: Wpływ, proces asymilacyjny. Polityka asymilacyjna. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień