asystencki


asystencki
\asystenckiccy
przym. od asystent

Pokój asystencki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • asystencki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, asystenckiccy, {{/stl 8}}{{stl 7}}przym. od asystent: Staż, hotel asystencki. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień