atonalność


atonalność
ż V, DCMs. \atonalnośćści, blm
muz. «zasada konstrukcji dźwiękowej, polegająca na braku zależności pomiędzy poszczególnymi dźwiękami i akordami od określonego centrum tonalnego, np. toniki; przeciwieństwo tonalności»

Słownik języka polskiego . 2013.