kryptomorficzny


kryptomorficzny
chem. Pierwiastki kryptomorficzne «pierwiastki chemiczne, które nie tworzą w skorupie ziemskiej własnych minerałów, lecz występują w postaci rozproszonej w minerałach będących związkami innych pierwiastków»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.