audytor


audytor
m IV, DB. -a, Ms. \audytororze; lm M. \audytororzy a. -owie, DB. -ów
1. «rzecznik przy sądzie wojskowym; sędzia wojskowy»
2. «w sądownictwie kościelnym: sędzia delegowany do przygotowania materiału procesowego, gromadzenia środków dowodowych itp.; członek trybunału Roty»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • audytor — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. audytororze; lm M. audytororzy {{/stl 8}}{{stl 7}} sędzia lub członek sądu wojskowego albo kościelnego <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • аудитор — а, м. auditeur m., нем. Auditeur, пол. audytor лат.auditor. 1. Советник по вопросам права в военном суде, секретарь и делопроизводитель военного суда. Сл. 18. И таковых <своевольников> по воинскии правам и суду бес пощады .. наказывать. И… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка