kulomb


kulomb
m IV, D. -a, Ms. \kulombbie; lm M. -y
fiz. «jednostka ładunku elektrycznego określająca ilość elektryczności przepływającej przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu 1 sekundy przy natężeniu prądu elektrycznego równym 1 amperowi; amperosekunda»
‹od nazwiska fizyka›

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kulomb — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. kulombbie, fiz. {{/stl 8}}{{stl 7}} jednostka ładunku elektrycznego równa ilości ładunku przenoszonej przez prąd elektryczny o natężeniu 1 ampera w ciągu 1 sekundy; amperosekunda : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • amperosekunda — ż IV, CMs. amperosekundandzie; lm D. amperosekundaund fiz. «jednostka ilości elektryczności (ładunku elektrycznego) odpowiadająca przepływowi prądu o natężeniu 1 ampera przez przekrój poprzeczny danego przewodnika w ciągu 1 sekundy, 1/3600… …   Słownik języka polskiego

  • amperosekunda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. amperosekundandzie, fiz. {{/stl 8}}{{stl 7}} jednostka ładunku elektrycznego równa ilości ładunku przenoszonego przez prąd elektryczny o natężeniu 1 ampera w ciągu 1 sekundy; kulomb {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień