kurs


kurs
m IV, D. -u, Ms. \kurssie; lm M. -y
1. «droga do wyznaczonego punktu, po wyznaczonej trasie, przebyta przez pojazd zwłaszcza wynajmowany, rzadziej przez posłańca; przebycie tej drogi»

Nocny kurs.

Kurs autobusu, taksówki itp.

Zapłacić za kurs.

2. «kierunek posuwania się statku, samolotu; trasa; w węższym znaczeniu: kąt zawarty między osią symetrii statku, samolotu a określonym kierunkiem odniesienia, np. południkiem»

Poprawka kursu.

Trzymać się kursu.

Wziąć kurs na wschód.

Statek zszedł z kursu.

przen. «kierunek w polityce»
3. «obieg, krążenie»
zwykle w zwrotach: Być w kursie, wyjść z kursu, puścić coś w kurs «być w obiegu, w powszechnym użyciu, wyjść z obiegu; puścić coś w obieg»
4. «cena papierów wartościowych (np. akcji) lub waluty danego kraju za granicą; często różne od ich wartości nominalnej»

Spadek kursu dolara.

5. «szkolenie w zakresie pewnej specjalności, nauczanie w trybie skróconym; cykl wykładów z określonego przedmiotu»

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia.

Kursy narciarskie, samochodowe.

Kursy radiowe, telewizyjne.

Wieczorowe kursy dokształcające.

Kurs języka angielskiego, rosyjskiego.

6. przestarz. «rok nauki, zwłaszcza w szkole wyższej; program całorocznej nauki; ogół studentów lub uczniów z jednego roku nauki»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Kurs — (en russe : Курс) est un système télémétrique radio utilisé par le programme spatial russe. Il est utilisé principalement par les modules Soyouz et Progress pour leur rendez vous spatiaux à Mir et à la Station spatiale internationale (ISS).… …   Wikipédia en Français

 • kurs — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u. Mc. kurssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} droga do określonego punktu, pokonywana zwykle regularnie i w ustalonym czasie po ustalonej trasie przez jakiś pojazd; także:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Kurs — Kụrs 〈m.; Gen.: es, Pl.: e〉 1. Richtung, Fahrt , Flugrichtung; Kurs nehmen (auf); vom Kurs abkommen; den Kurs halten 2. 〈fig.〉 Richtung in der Politik, in der Wirtschaft; den Kurs ändern; harter, weicher Kurs; neuer Kurs 3. Preis der an der Börse …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • Kurs — Kurs: Das seit dem 15. Jh. bezeugte, auf lat. cursus »Lauf, Gang, Fahrt, Reise; Verlauf, Fortgang; Umlauf; Richtung« zurückgehende Substantiv geriet im Laufe seiner Geschichte unter den Einfluss der entsprechenden Wörter in den Nachbarsprachen… …   Das Herkunftswörterbuch

 • kurs — kȕrs m <N mn kùrsevi> DEFINICIJA 1. pom. pravac i smjer po kojem se plovi ili usmjerava putovanje [kurs broda] 2. smjer politike i sl.; linija 3. razg. [i] (+ srp.)[/i] tečaj koji se priređuje u obrazovne svrhe [ljetni kurs] 4. razg. odnos… …   Hrvatski jezični portal

 • Kurs — or KURS could refer to: * Curonians, one of the extinct Baltic tribes that later formed the Latvian nation * KURS (AM), a radio station broadcasting at 1040 AM in San Diego, California * Kurs (docking system), an automatic docking navigation… …   Wikipedia

 • KURS — ist eine Fachzeitschrift für Finanzdienstleistungen aus dem Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt. Sie erscheint seit 1993 monatlich. Den Inhalt bilden Artikel zu Angeboten von Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Banken und… …   Deutsch Wikipedia

 • Kurs [2] — Kurs eines Schiffes ist die Kompaßrichtung, in der sich das Schiff vorwärts bewegt. Der K. wird von N. und S. nach O. und W. gezählt und in Graden oder in Strichen und Teilen von Strichen (ein Strich ist der achte Teil eines Quadranten, also… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Kurs — Sm std. (15. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. cursus Lauf, Gang unter Einwirkung der romanischen Sprachen. Die Bedeutung Wertstand (Börsenkurs) ist seit dem 16. Jh. bezeugt (als Preis ) und steht unter dem Einfluß von it. corso. Gemeint ist der… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Kurs [1] — Kurs, 1) so v.w. Curs; 2) (Steuerkurs), der Compaßstrich, auf welchem ein Schiff segelt; scheinbarer od. gesteuerter Kurs, der Compaßstrich, ohne Rücksicht auf Abdrift; verbesserter od. behaltener K., der von der Abdrift od. Strömung corrigirte K …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Kurs — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • Rate • Satz • Quote • Tarif • Gang • Kla …   Deutsch Wörterbuch