autokrytycyzm


autokrytycyzm
m IV, D. -u, Ms. \autokrytycyzmzmie, blm
«krytycyzm w stosunku do samego siebie; samokrytycyzm»

Kogoś cechuje autokrytycyzm.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • autokrytycyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. autokrytycyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} krytycyzm wobec samego siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś cechuje się autokrytycyzmem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień