automobilowy


automobilowy
przym. od automobil, dziś żywe w wyrażeniach: Klub, rajd, salon automobilowy.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • automobilowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do automobilizmu, automobilistów, zrzeszający automobilistów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Klub automobilistów. Wyścigi automobilowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Grand Prix automobile de Lviv — Grand Prix de Lviv Circuit de Lviv Nombre de tours 100 Longueur du circuit …   Wikipédia en Français

  • rajdowiec — m II, DB. rajdowiecwca; lm M. rajdowiecwcy, DB. rajdowiecwców «uczestnik rajdu, turysta biorący udział w rajdzie; zawodnik specjalizujący się w konkurencji rajdowej w jakiejś dyscyplinie sportu» Rajdowiec automobilowy, lotniczy …   Słownik języka polskiego

  • sport — m IV, Ms. sportrcie; lm M. y 1. D. u «ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł» Sport automobilowy a. samochodowy. Sport… …   Słownik języka polskiego