leniowaty


leniowaty
+ zool. leniowate «Bibionidae, rodzina muchówek charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami i zwykle ciemnym ubarwieniem obejmująca około czterystu gatunków; larwy żyjące w glebie podgryzają korzenie i nasadową część roślin i mogą wyrządzać szkody w uprawach»

Słownik języka polskiego . 2013.