lep


lep
m IV, D. -u, Ms. \leppie; lm M. -y
«lepka, gęsta substancja syntetyczna lub organiczna; rozsmarowana na paskach papieru, pniach drzew itp. służy do wabienia i łowienia owadów (niekiedy ptaków); także pasek papieru posmarowany taką substancją»

Lep na muchy.

Łapać ptaki na lep.

◊ Iść, pójść na lep (czegoś); dać się wziąć, złapać itp. na lep (czegoś) «dać się łatwo skusić, zwabić, zwieść, podejść»
◊ Brać, chwytać kogoś na lep «oszukiwać kogoś»

Słownik języka polskiego . 2013.

 • lep — lep·ta·zol; lep·tene; lep·te·ny; lep·ti·no·tar·sa; lep·tite; lep·to·bos; lep·to·car·dia; lep·to·car·dii; lep·to·ceph·a·lid; lep·to·ceph·a·lous; lep·to·ceph·a·lus; lep·to·ceph·a·ly; lep·to·cer·cal; lep·to·chlorite; lep·to·clase; lep·to·dac·tyl·id; …   English syllables

 • Lep — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. LEP est un acronyme pour : Le LEP ou le livret d épargne populaire. Le LEP peut signifier litre équivalent pétrole. Le LEP est, en France, le lycée d …   Wikipédia en Français

 • lep — interj. kartojant nusakomas bėgimas risčia: Kaip užsėdo, tai lep, lep, lep risčias net in upelį Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lep — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. leppie {{/stl 8}}{{stl 7}} gęsta, kleista, lepka maź, wykorzystywana do przywabiania i łowienia owadów (czasem ptaków); również pasek papieru, płótna itp., nasączony lub posmarowany taką substancją {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • lep — (l[e^]p), obs. strong imp. of {Leap}. Leaped. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • LEP — steht für: Landesentwicklungsplan oder Landesentwicklungsprogramm, die landesweiten Festlegungen zur Raumordnung auf Landesebene Large Electron Positron Collider, ein ehemaliger Teilchenbeschleuniger am CERN bei Genf Leistungserfassung von… …   Deutsch Wikipedia

 • LEP — Local Education Partnership (LEP). The joint venture between the awarding authority, private sector and PfS used on BSF projects. Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal terms. www.practicallaw.com. 2010 …   Law dictionary

 • LEP — [ˌel i: ˈpi:] adj [only before noun] AmE technical limited English proficient relating to someone whose first language is not English and who cannot communicate very well in English ▪ The number of LEP students has risen since 1993 …   Dictionary of contemporary English

 • -lep — lep·sia; lep·sis; …   English syllables

 • lep-1 —     lep 1     English meaning: expr. root, onomatopoeic words     Deutsche Übersetzung: Schallwurzel     Material: O.Ind. lápati ‘schwatzt, flũstert, wehklagt, talks”, rápati ds., püm. lówam, lewam “rede, spreche, say”, Pers. lüba, lüwa… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • lep-2 —     lep 2     English meaning: to peel, flay     Deutsche Übersetzung: “abschälen, abhäuten, abspalten”     Material: Gk. λέπω ‘schale ab”, λέπος n., λοπός m. “bowl, bark, skin” (ὀλόπτω ‘schäle ab”), λεπίς, λοπίς f. “ scale, husk, bowl, bark”,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary