letalny


letalny
książk. «śmiertelny»

Letalna dawka leku.

biol. Gen letalny «gen powodujący śmierć organizmu (wskutek zaburzeń rozwojowych) lub zamieranie gamet»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.