autopoprawka


autopoprawka
ż III, CMs. \autopoprawkawce; lm D. \autopoprawkawek
«poprawka wniesiona przez autora, zwłaszcza przez ustawodawcę, do własnego tekstu»

Autopoprawka komisji do projektu ustawy.

Wnieść, zgłosić autopoprawkę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • autopoprawka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. autopoprawkawce; lm D. autopoprawkawek {{/stl 8}}{{stl 7}} zmiana, poprawka wprowadzona do własnego tekstu, zwłaszcza do projektu ustawy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgłosić, wprowadzić autopoprawkę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień