autoregulacja


autoregulacja
ż I, DCMs. \autoregulacjacji, blm

Autoregulacja urządzenia.

Autoregulacja organizmu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • autoregulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. autoregulacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoczynna automatyczna regulacja jakiegoś mechanizmu, urządzenia itp.; samoregulacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Autoregulacja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samoregulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoczynna, automatyczna regulacja jakiegoś mechanizmu, urządzenia itp.; autoregulacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samoregulacja urządzeń grzewczych.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • autoregulacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. autoregulacja: Udar cieplny powstaje w wyniku załamania mechanizmów autoregulacyjnych, broniących przed przegrzaniem. (CzK) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień